ระบบออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ

กรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
* กรณีกรอกอีเมล์ของผู้สั่งซื้อไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้

* โดยปกติ สถานศึกษา / บริษัท จะใช้ตัวเลือกนี้ในการเบิกเงิน โดยเปลี่ยนชื่อ - ที่อยู่ เป็นของสถานศึกษา / บริษัทแทน
* คุณสามารถใส่เบอร์โทร / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ในช่องนี้